น้ำท่วม เชียงใหม่

Submitted by admin on Mon, 02/07/2011 - 21:06

น้ำจากแม่น้ำปิงเอ่อท่วมเข้ามายังบริเวณไนท์บาซาร์

|