ขอแก้ไขรายงายสาย ชร.4052

Submitted by DRR_D88 on Mon, 09/01/2014 - 08:38

ไม่สามารถอัพเดทข้อมูลสายทางที่รายงานดินไสล์ปิดถนน สายชร.4052 ยทล.1234-บ.หัวแม่คำ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จากเดิมรายงานว่าไม่สามารถสัญจร ขอเปลี่ยนเป็น สามารถสัญจรได้ปกติ และรูปภาพไม่สามารถอัพได้ครับ

|