อบ.4029 น้ำท่วม

Submitted by DRR_D42 on Sun, 09/11/2011 - 06:09

เนื่องจาก user/passที่ใช้ใน CRD ไม่มีโครงข่ายทางในความรับผิดชอบ ขอแจ้งเหตุการณ์น้ำท่วมไว้ตรงนี้แล้ว Admin ย้ายข้อมูลด้วยนะครับ

อบ.4029 น้ำท่วม บริเวณ ช่วงกม. 13+750 - 14+000 ระดับน้ำ ประมาณ 10 เซนติเมตร รถเล็กผ่านได้ ขณะนี้น้ำยังไม่ลด เมื่อเวลา 15.00 วันที่ 10 กันยายน 54 ไม่มีสภาพเสียหายของผิวจราจร

|