ต้องการความช่วยเหลือด่วน

Submitted by DRR_D62 on Mon, 11/28/2011 - 08:18

เรียนเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เนื่องจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลาได้กรอกข้อมูลอุทกภัยผิดกรุณาช่วยลบข้อมูลอุทกภัยออกเพื่อที่จะได้กรอกข้อมูลใหม่ จำนวน 2 สาย ทาง ดังนี้ สาย สข.5004และ สข.3005

Tags:

|